Det har gjorts en liten förändring när det gäller banan för juniorernas prolog på lördag förmiddag. Banan har förkortats med några hundra meter och i stället för att direkt efter start svänga höger för att göra en sväng upp mot Helena Elisabeths kyrka så kommer juniorerna nu – när de kommit ut från stadion – att åka rakt fram, uppför backen mot museet.

Slingan upp mot Helena Elisabeth kommer nu istället att under lördagen helt och hållet användas för vallatester.

Förändringen innebär att banprofilen för juniorernas prolog inte kommer att stämma helt med den nya bansträckningen.