Det finns tydliga krav på banor där det ska arrangeras stora skidtävlingar, krav som fastställts av Internationella skidförbundet (FIS) – det heter att banorna ska vara homologiserade. Just nu pågår en process som syftar till att Umeås tävlingsbanor i Stadsliden relativt snart ska få den här ”kvalitetsstämpeln”.

-Man ska se homologiseringen av banorna i Stadsliden som en markering av att Umeå vill vara med och arrangera stortävlingar även i framtiden, säger Per Rönnlund, ordförande för IFK Umeå Skidor och den som håller i homologiseringsprocessen för Umeå Skidallians´ räkning.

Homologiseringscertifikat krävs för att man ska få arrangera FIS-tävlingar på en bana. FIS-tävlingar är inte bara World Cup och världsmästerskap, utan även t ex Skandinavisk Cup och nationella mästerskap samt vissa andra större tävlingar som ger åkarna s k FIS-poäng. Och här vill alltså Umeå Skidallians nu lägga in en ”intresseanmälan” för framtida evenemang genom att ansöka om homologisering.

Det är ett 70 (!!) sidor långt dokument som beskriver vilka krav som måste uppfyllas för att en tävlingsbana ska uppfylla kraven för att få arrangera FIS-tävlingar. I dokumentet, som fastställts av FIS´ längdlöpningskommitté (med den gamle norske mästaren Vegard Ulvang som ordförande), redogörs mycket detaljerat för inte bara hur tävlingsbanan ska vara beskaffad vad gäller t ex uppförsbackarnas svårighetsgrad, banans bredd och liknande utan också en lång rad andra faktorer –  tillgänglighet för publik, TV-mässighet, de tävlandes säkerhet, miljöanpassning etc etc.

-Vi vill erbjuda publiken i Umeå stora skidtävlingar även i framtiden och vet att vi har ett unikt koncept genom att skidterrängen finns mitt i stan, med gångavstånd till arenan för en stor del av stans befolkning, säger Per Rönnlund.

-Och vi vet också att banorna i Stadsliden är tillräckligt tuffa för att de ska bli utslagsgivande även för åkare på internationell nivå.

För ett par år sedan tog därför Skidalliansen initiativ till en homologisering av banorna och Umeå kommun har ställt upp genom att stå för kostnaden.

FIS har ett stort antal homologiseringsinspektörer runt om i världen och den som ansvarar för processen för Umeås del är Ralf Dürholz, Piteå. Han vill egentligen inte säga så mycket i dagsläget, eftersom arbetet fortfarande pågår, men han undslipper sig i alla fall några kommentarer:

-Publikvänligheten är absolut en mycket stor tillgång för Umeå som arrangör av stora skidtävlingar och terrängen räcker till för att banorna ska vara utslagsgivande.

-Sen finns det väl några minus också, men det är detaljer som det borde relativt enkelt att lösa, säger han.

För de nu aktuella SM-tävlingarna har Ralf Dürholz utfärdat tillfälliga certifikat och han räknar med att hela processen ska vara avklarad fram mot sommaren och att Stadsliden då ska få den kvalitetsstämpel som krävs för framtida stora skidtävlingar.